Toplumbilim derslerinde gençlere toplumu anlatırken kategorik ayrımlama yaparak anlatmaktaydım. Bu ayrımlamaya bir sütün daha ekleme gereğini ele almak istiyorum bu yazımda.
Toplum dönemlerini önceki ayrımlamaya göre, Tarım, Sanayi, Bilgi toplumu olarak ayrımlardım. Artık tabloya bir sütun ekleme zorunluluğunu itiraf etmek durumundayız. Bu konuda toplumbilimciler nerelerde tam olarak bilmiyorum ama benim literatüre kazandırmakta olduğum dönem Cybersapience Toplumudur. Şimdi bu eklemleme üzerinde birkaç yordamlamada bulunacağım.

TARIM TOPLUMU:
Tarım toplumunda, yönetim biçimleri klan/kabile iken, üretim araçları ilkel araçlardır. Aile yapısı geniş aile, cari olan sektör ise, tarım sektörüdür. Ulaşım araçları olarak yaya, hayvan ulaşımını görmekteyiz. İletişim türü sözlü iletişimdir. Birim zamanda iletişim oranı ise, 10 günde/saatte iki gün/saat, kullanılan güç, kol gücü toplumdaki aidiyet & bağlılık ise, kölelik sistemidir. Günü bölümleme amaçlı zaman dilimi gün çalışma düzeni gündüzdür. Mekan kullanımı konusunda da, dar yüzeysel alanlar görülebilmektedir. Cinsiyet ilişkisinde ise, ataerkil yapıyı görmekteyiz.

SANAYİ TOPLUMU:
Sanayi toplumunda, yönetim biçimleri Otoriter yönetim iken, üretim araçları müteharrik makinelerdir. Aile yapısı çekirdek aile, cari olan sektör ise, sanayi sektörüdür. Ulaşım araçları olarak motorlu taşıtlar, iletişim türü yazılı iletişimdir. Birim zamanda iletişim oranı ise, 10 günde/saatte dört gün/saat, kullanılan güç, makine gücü toplumdaki aidiyet & bağlılık ise, ücretli kölelik sistemidir. Günü bölümleme amaçlı zaman dilimi belirlenmiş (çalışma ve dinlenme) zamanıdır. Mekan kullanımı konusunda da, geniş yüzeysel alanlar görülebilmektedir. Cinsiyet ilişkisinde ise, ataerkil devam ederken otoriter erkek dominanttır.

BİLGİ TOPLUMU:
Bilgi toplumunda, yönetim biçimleri demokratik yönetim iken, üretim araçları otomasyondur. Aile yapısı nükleer aile, cari olan sektör ise, hizmetler sektörüdür. Ulaşım araçları olarak motorlu taşıtlar, iletişim türü dijital iletişimdir. Birim zamanda iletişim oranı ise, 90 günde/saatte dört gün/saat, kullanılan güç, bilgi gücü toplumdaki aidiyet & bağlılık ise, personel ekran köleliği sistemidir. Günü bölümleme amaçlı zaman dilimi esnek çalışma sistemidir. Mekan kullanımı konusunda ise, daha geniş uzay boşluğu görülebilmektedir. Cinsiyet ilişkisinde ise, uzlaşmacı ve mantık yoğun ilişki söz konusudur.

CYBERSAPIENCE TOPLUMU:
Cybersapience toplumunda, yönetim biçimleri merkezcil uzaktan yönetim iken, üretim araçları olarak ta mikrochipli araçlar görülür. Aile yapısı clon topluluğudur. Cari olan sektör yine asimetrik hizmetler sektörüdür. Ulaşım araçları olarak birinci dönemde alternatif yakıtlı motorlu araçlar, ikinci dönemde de ışınlanma sistemi kullanılacaktır. İletişim türü dijital telepatik iletişimdir. Birim zamanda iletişim oranı ise, 99 iken, bireysellik mikrokoza etkisiyle maksimum noktadadır. Kullanılan güç, sanal bilgi gücüdür. Toplumdaki aidiyet & bağlılık ise, home Office sanal istihdam olacaktır. Mekan kullanımı konusunda ise, tüm uzay boşluğu görülebilmektedir. Cinsiyet ilişkisinde ise, analitik mantık yoğun bir ilişki söz konusudur.

Bu konuda böylesi kapsamlı analitik ayrımlama tarafımdan literatüre ilk defa geçirilmiş olmaktadır. Burada aktarılan konular ancak kaynak belirtilmek kaydıyla başka yerde kullanılabilir.

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar https://www.yazarport.com, https://www.gunesgazetesi.net https://www.bilgiagi.net https://www.bilgievreni.com, https://www.siyasalforum.net ile, Halkın Sesi ve Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz. Aksi durumda Türk mahkemeleri yetkilidir.

Etiketler: ,