Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi
Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır

Yazı Kategorileri

Bilgi Ağı Sitelerimiz

Arşivler

:: Makaleler

 

MAKALELER

 1. Grevlerde İşgünü Kaybı Ve Bunun En Aza İndirilmesi / İstanbul 1996. Yayınlanmadı
 2. Yerel Yönetimlerde Kaynakların Verimli Kullanımını Engelleyen Faktörler Ve Çözüm Önerileri (Milli Prodüktivite Merkezince Kategorisinde Türkiye ikinciliği ödülü almıştır.) Anahtar Dergisi, MPM Yayınları, Ankara 2000.Makaleyi Oku >>
 3. Belediyelerde Kendine Gelme ve Tasarruf Stratejileri / https://www.mevzuatdergisi.com/2002/11a/01.htm  Yıl 5, Sayı 59, Kasım 2002. (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 4. Şirket Stratejisinin Yeniden Belirlenmesi / https://www.mevzuatdergisi.com/2002/12a/01.htm, Yıl 5, Sayı 60, Aralık 2002. (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 5. Tarım Sanayi Ve Bilgi Toplumunda Üretim Ve Tüketim İlişkilerinin İşletme ve Yönetimleri Üzerindeki Etkileri / https://www.mevzuatdergisi.com/2003/02a/03.htm, yıl 6 Sayı 62, Şubat 2003. (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 6. Değişme Ve Gelişme Sürecinin Örgütler, Yerel Yönetimler Ve Bir Yerel Yönetim Örgütü Olan Belediyeler Üzerindeki Etkileri / https://www.mevzuatdergisi.com/2003/03a/02.htm, Yıl 6, Sayı 63, Mart 2003. (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 7. Kentiçi Ulaşımda Trafik Tescil, Muayene ve Denetimin Yerel Yönetimlere Devri https://www.mevzuatdergisi.com/2003/11a/01.htm Yıl. 6, Sayı 71, Kasım 2003. (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 8. İstanbul Metropoliten Alanı Kentiçi Ulaşım Otoritesi İçin Bir Model Önerisi, https://www.mevzuatdergisi.com/2004/01a/01.htm Yıl 7, Sayı, 73 Ocak 2004, (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 9. Metropoliten Kentlerde Yaşayanların Kentsel Sorunlara ve Bu Sorunlardan Kentiçi Ulaşıma Bakışları Araştırması, https://www.mevzuatdergisi.com/2004/01a/03.htm Yıl 7, Sayı, 73 Ocak 2004, (Erişim Tarihi 12.01.2004)
 10. Yerel Kaynak Kullanımı Açısından Fındık Fiyatları Borsası, Mevsimlik İşçileri, Mevsimlik İşçi Servisleri ve Ücretleri Üzerine Toplu Bir İnceleme,https://www.mevzuatdergisi.com/  Yıl 8, Sayı, 93 Eylül 2005, (Erişim Tarihi 12.09.2005)
 11. Balıkesir Kentiçi Ulaşım Ana Planının Hazırlanması Sürecinde Balıkesir Kentiçi Ulaşım ve Trafik Politikaları ve Uygulamaları, I. Balıkesir Sempozyumu Sunumlu Bildiri

ULUSLARARASI, ULUSAL ve YEREL  TEBLİĞLER

 1. İkibinli Yıllarda Yerel Yönetimler ve Şehiriçi Ulaşım / II. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu İTÜ- İETT Yayınları. 1998.
 2. Merkezi Yönetim Raylı Ulaşım Sisteminin Yerel/Kentiçi Ulaşım Sistemi İle Entegrasyonu / IRS 2006 Turkiye Uluslararası Demiryolu Sempozyumu 2006. Ankara-İstanbul
 3. Elektronik Ortamda Yerel Halkoylaması / Dijital Demokrasi Projesi” Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26-28 Aralık 2007 İstanbul. (International Knowledge, Economy and Management Congress,) (Sunumlu) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekon. ve. End. İl.
 4. Balıkesir Yöresinde Yerel Yönetimlerin Kaynak Kullanımındaki Etkinliği / Balıkesir Valiliği ve Ba. Üniv. düzenlediği konferans / Panelist. 9 07. 2003. Söz konusu tebliğ (https://www.mevzuatdergisi.com/ Yıl 7, Sayı, 73, (Yerel Yönetimler Özel Sayısı) Ocak 2004) adresinde de yayınlanmaktadır. (Erişim Tarihi 29.06.2005)
 5. Balıkesir Kentiçi Ulaşım Ana Planının Hazırlanması Sürecinde Balıkesir Kentiçi Ulaşım Ve Trafik Politikaları Ve Planlamaları / I. Balıkesir Sempozyumu 2005. Bildiri kitabı 2006 yılında basılmıştır.
 6. Yerel Yönetimlerde Yeni Model Arayışları” İzmir Ticaret Odası’nca Çeşme Ilıca Resort Otel”de 24-26 Ekim 2008 tarihinde 3 Gün süren Arama (Beyin Fırtınası) konferansında katılımcı ve yeni model önerisi sunumu. (Model Raporu sonuç deklerasyonu toplantısında yayınlanmıştır.)
 7. Kentlilik Bilinci ve Yaya Trafiği / Balıkesir Erdek Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri Konferansı. Erdek, 7 Mayıs 2002.
 8. Küçük Belediyelerin Merkezi Yönetimden Kaynak Teminindeki Problemler ve Çözüm Yolları/ TOBB ve Fatsa Tic. Ve San. Odasının desteğiyle düzenlenen III: Fatsa ve Çevre İlçeleri Kalkındırma Kurultayı / Fatsa, 13 Temmuz 2002.
  İstanbul Kentiçi Ulaşım Sisteminin Entegrasyonuna İlişkin Çözümler / İstanbul I. Kentiçi Ulaşım Şurasında Sunulan Sözlü Tebliğ. İstanbul 2002.
 9. Bölge Kalkınmasında Yerel Yönetim Birliklerinin Önemi  2.AKKUŞ ARGAN YAYLASI GÜRGEN KURULTAYI VE FESTİVALİ    06.08.2004 https://www.akkusilcesi.com/akkustas1.htm (Erişim Tarihi 29.06.2005)
  Yerel Yönetimler Reformu Sürecinde Belediyelerin Bu Sürece Uyumundaki Sorunlar ve Çözüm Yolları / Ankara Ünyeliler Zirvesi 11.12.2004.
 10. Etkili İletişim Teknikleri – II”, Balıkesir Üniversitesi Erdek MYO (13.) Eğitim Konferansları Dizisi 16 Aralık 2004.
  Balıkesir Kentiçi Ulaşım Ana Planının Hazırlanması Sürecinde Balıkesir Kentiçi Ulaşım Ve Trafik Politikaları Ve Planlamaları / I. Balıkesir Sempozyumu Kasım 2005 >>>OKUYUN        >> MS WORD İNDİR>>
 11. Tarım, Sanayi, Bilgi ve Bilgi Ötesi Toplumunda, Ekonomomik, Sosyal ve Kültürel Yapı, Demokrasinin Sonu ve Cybersapience İnsan Topluluğu Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 30 Mart 2010

PROJELER

 1. Yerel Halkoylaması, Dijital Ortamda Halk Katılımı ve Halk Katılım Kartı Projesi İstanbul 1996. Proje 1999 yılında e-kitap olarak yayınlanmıştır. https://www.ekitapyayin.com (Erişim Tarihi 12.01.2004)
 2. Belediyelerde Atık Değerlendirme Yöntem Ve Teknikleri / Katı Atıkların Ayrışmış Olarak Toplanması / İstanbul 1996 Proje 1999 yılında e-kitap olarak yayınlanmıştır. https://www.ekitapyayin.com (Erişim Tarihi 12.01.2004)
 3. Balıkesir Kentiçi Ulaşım Revizyonu ve Kentiçi Ulaşım Ana / Master Planının hazırlanması. Balıkesir 2004-2005 Proje koordinatörü olarak çalışma devam etmektedir.
 4. Dijital Demokrasi Projesi. Şişli Belediyesi için hazırlanmakta olan proje, Halk Katılım Kartı Projemden Geliştirilmiştir. Konu hakkında ayrıntılar yakında Şişli Belediyesi tarafından kamuoyuna ilan edilecektir.