Zayiat Çok, Maskeler Düştü...

Herkes eteğindeki taşları döktü. Niyetlerini ortaya koydu. En kötüsü de cin şişeden çıktı, son otuz yılı aşkın Türkiye’nin mide bulantısı olan çapulcular devletin en üst noktalarının ağzına diline, literatürüne yerleşerek meşruiyet kazanmış oldu. Hiç birşey olmasa bile kazanmış oldukları meşruiyetle yetinip kalleşliklerine devam edecekler.

Hükümet ise, (kim ne derse desin)  iyi niyetle olayı çözmeye çalıştı. Otuz yıldır üzerine gitmeye cesaret edilemeyen mevzuların üzerine gidildi. Yer yer büyük ölçüde siyasi riskler alındı. Bir çok olmazsa olmazları yıktı.

Dünün, dünlerin son otuz yılın kanıyla beslenen bu günkü kanlı ve hunhar ruhlar tarafından süreç bloke edilmeye çalışıldı, yer yer bunda başarılı da oldular. Hükümetin iyi niyeti çok fazlasıyla  süiistimal edildi. Aslı dağlarda hainlik yapmak olanlar yine dağlara çıkmayı ima bile etmediler, deklere ettiler.

En Pembe Bakış Açısı:

Bütün bu daha elim ve vahim şeraitten görmeye çalıştığımız veya gördüğümüz sonuç ise şudur: Teröristle pazarlığa oturulmaz. Ardında hangi dış güçler olursa olsun, ne pahasına olursa olsun iyi niyetten maraz doğacağı ortaya çıkmıştır. Bu aşamadan sonra, Türk milleti Hükümetin bu konudaki iyi niyetini okumuştur. Ne var ki karşı tarafın bu iyi niyete layık olmadığı olamayacağı da gelişen son olaylarda kendini göstermiştir.

Olmazlar görülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan sonra T. C. Hükumeti açılım konusundaki iyi niyetini yeniden gözden geçirecektir. Şu kesin ki, gerek teröristlerin, gerekse kürt halkının sözde temsilcilerinin talepleri tarihin hiç bir zamanında bitmeyeceği gibi, bu talepler giderek artacak ve hatta pervazsızlaşacaktır. Bu gelişmelerin de etkisiyle hükumet, talepler noktasında olmamak kaydıyla, teröre kaynaklık eden özellikle doğu bölgelerimizin refahının yükseltilmesi, gelişmenin bütün bir ülke sathına yayılması konusunda daha da ciddi atılımlar yapmalıdır. Bundan sonra hala terör bu günkü seviyelerden aşaşağı indirilemediği takdirde, kayıtsız şartsız  ulusal kolluk güçleri duruma tavizsiz olarak müdahale etmelidir.

Takkenin Altındaki Kel:

Terör örgütünün sözde siyasal temsilcilerinin tehdit ve taleplerinin sınırsızlığı Türk milleti ve Türk Hükumeti tarafından görülmüştür. Bu da bir başka çıkarılması gereken bir derstir.

Şunu da hemen belirtmek gerekir ki, açılım yönünde bölgesel ve ulusal provakatif eylemlere bakıp çok piyonların arkasındaki şer güçlerin hukuk önünde meşru zeminde ortaya çıkarılması yönündeki kararlılıktan uzaklaşılmamalıdır. Zira yarınki günlerde bu veriler gerek bu günkü hükumetin gerekse gelecekteki hükumetlerin işine yarayacaktır.

Bu vesile ile Tokat’taki şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz, gemi azıya almış cami duvarına işemekte olan terörü de lanetliyoruz.

Aydınlık yarınlar temennisiyle, esen kalın.

Not
Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.gunesgazetesi.net, http://www.gercekgazete.web.tr, ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler:, , , , ,