Yüce insan Hz. Muhammed sav. Bir gün yakın arkadaşlarıyla Medine sokaklarında dolaşırken yol kenarında bir köpek leşi görürler. Diğer sahabeler (kokan) leşin yanından geçerken burnunu tutup hızla geçerler. Hz. Muhammed hiç istifini bozmadan leşin yanından geçerken şu mükemmel açıklamayı yapar. “Hayvancağızın dişleri de ne güzelmiş” Bunun üzerine diğer arkadaşları her zaman olduğu gibi Allah ve Rasulu daha iyi bilir derler.

Bu hadiseyi ne için aktardım tabi ki başlığa yazdığım terör ile ilgilendirmek için. Hiç kokmuş köpek leşi hakkında iyi söz edilebilir mi? İşte mesele burada. O yüce insan kokmuş köpek leşinin içinde bile güzele en yakın olanı rahatlıkla bulabilmiştir. İşte İslam budur. Sevgi ve barış dininin Peygamberi bu mesajı vermektedir.

Terör Latince “şiddetli korku uyandırma” “dehşete düşürme” anlamlarına gelen bir kelimedir. Sürekli ve sistemli olarak cinayet vb. faaliyetlerle korku, nefret ve dehşet salarak insanlarını yıldırarak amaçlarını gerçekleştirme yöntemidir. “Terörizm ise, terörü siyasi fikrini yayma ve kabul ettirmede bir yöntem olarak kullanma görüşüdür. Bu işi yapan kişi ye da kişilere de terörist denir.

Bu sefer herkes gibi terör ve terörizm olayına herkesin bakış açısının tersine olarak bütün olumsuz yönlerini belirtmekten ziyade birkaç olumlu yönünden bahsetme gereği duyuyorum, tıpkı Peygamberimizin o iğrenç köpek leşi içindeki güzelliği yakaladığı gibi.

* Terörizm bir ülkede ulusal birliğin ve ulusal bilincin uyanmasına katkıda bulunur. İnsanlar arasındaki millet veya tabiiyet bağları güçlenir.

* Bu tür olaylar ülkenin iç ve dış güvenlik birimleri için bir tatbikat niteliği taşır. Güvenlik güçlerimiz kendilerini daha da müteyakkız hale getirir.

* Teröre başvuran bu yöntemi kullanan ülke veya grup kendiliğinden veya sonradan ortaya çıkarsa dostun veya düşmanın belirginleşmesi açısından fevkalade önemlidir.

* Bölgenin veya yörenin herkes tarafından tanınmasına katkıda bulunur.

Bu maddeler belki biraz daha artırılabilir. Ancak biz yine de bu maddelerin ortaya çıkmasına karşı her zaman daha tedbirli ve uyanık olmalıyız. Dostumuzu düşmanımızı iyi fark etmeliyiz. En önemlisi de bu tür olayları değerlendirirken çok geniş bir bakış açısıyla düşünmek gerekmektedir. Çünkü sosyal olaylarda bir olayın tek bir sebebi ve tek bir sonucu olamaz. Buna ilaveten bir olayın doğruluğu ile yanlışlığı arasında da doğru ve yanlışa yakın şeyler de vardır.

Unutulmamalıdır ki şabloncu ve basmakalıp düşünceler döner dolaşır yine bize zarar verir. Bu nedenle olayları geniş bilgi ile ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmek aklı selime en yakın olanıdır. Köşemizin başlığından da anlaşılacağı gibi biz her zaman bunu yapar ve öneririz. Belki “kahrolsun terör” veya “lanet olsun onlara” demiş olsak milletin duyguları rahatlayacaktır. Ancak bunları söylemekle kalmayıp, onun kaynağını ve destekçilerini araştırmak ve çözümler üretmek, bu olaylara karşı müteyakkız olmak, işte esas bizi ilgilendiren bu olmalıdır.
Aydınlık yarınlar dileğimle.

NOT: Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar http://www.yazarport.com, http://www.gunesgazetesi.net http://www.bilgiagi.net http://www.bilgievreni.com, ile, Ordu Olay ve Güney Marmara Yaşam gazetelerinde yayınlanmaktadır.

Etiketler: