ÖSYM'nin Adı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM’nin Adı Değişiyor! Artık ÖSYM, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Anlamına Geliyor

 

 Yılların kadim ÖSYM’ sini  ‘ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ Adıyla Yapılandıran Teklif Milli Eğitim Komisyonunda Kabul Edildi. Bu değişiklik önerisi geç kalmış, mantıklı ve gerekli bir değişiklikti. Geç te kalınsa bir an önce bu hatadan dönülmesi oldukça iyi bir gelişme.

Bu ay içinde TBMM Genel Kurul’un gündemine gelmesi beklenen teklife göre ‘idari ve Mali özerkliğe sahip’ (tüzel kişiliğe sahip) olacak ÖSYM’ye hiçbir organ ve makam veya kişi talimat veremeyecek. Bu da bir başka önemli ve son derece gerekli durumdu.

ÖSYM  Başkanı, kamu üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, YÖK’ün önereceği 3 aday arasından müşterek kararname ile 4 yıllığına atanacak. Süresi dolan başkan bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilecek. Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemeyecek.

ÖSYM’nin yapacağı sınavlar, basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabilecek. Sınavlar ayrıca, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdiği cevaplara göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM nin 7 kişilik yönetim kuruluda bakanlıktan, (M.E.B) YÖK ten temsilciler bulunacaktır. Ancak bütün sınavları uhdesine alan, hala da yeni sınavları uhdesine alacak olan kurumun genel kurulu ve danışma kuruluna da ihtiyacı bulunmaktadır. Genel kurul, kurumun kurumsallığının daha fazla tabana yayılmasını sağlayacaktır. Danışma kurulu ise, bütün sınav sorularının hazırlanması konusunda çoğulcu bir yapı oluşturacaktır.

ÖSYM’deki Revizyon Mecburiyeti:

ÖSYM zaten uzun yıllar boyunca eski ikili sınav sistemi zamanından beri varolan bir kurumdu. Bir çok yeni görevin eklenmesiyle bu işyüküne ayak uydurmakta zorlanmaktaydı. Yeni ÖSYM Teşkilat ve Görevine ilişkin kanunda kurumun e devlet ve dijital yapıya, sanal alemdeki sahtekarlıklar ve ilave takviye edilmiş güvenlik önlemleri mecburiyet haline gelmiş bu nedenle sınavların online yapılmasına ilişkin tasarı ve projeler de düşünülmektedir.

Sınavların çevrimiçi veya online yapılmasına ilişkin ÖSYM de yep yeni bir vizyon ve misyon değişikliği gerekmektedir. Bu da eski teşkilat kanununa göre değil de yeni bir teşkilat kanunu ile mümkün olabilecektir.

Cezalar Ağır!

Yeni düzenlemeyle soru deşifre etmek, kopya çekmek veya çektirmek veya aracılık etmek para ve ağır hapis cezalarını gerektirecek. Zaten bunlar da son zamanlarda iyice yıpranmış ÖSYM için birbaşka zorunluluktu.

*****

Komisyondan geçen yasa teklifiyle 8 yeni vakıf üniversitesi de kuruluyor. 

İmam hatip liselerinin polis meslek yüksek okullarına giriş yasağı da kaldırılacak.

ÖSYM nin yeni yapısına göre yeni personel kadroları da ihdas edilmekte.

Etiketler:, ,