İnsanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan toplumlar kendi aralarında oydaşarak meşru otoriteyi ortaya çıkarırlar ve bu otoritenin belli bir toprak parçası üzerinde ve belli ülkü birliği içinde “devlet“i var ederler.

Devletin bireylerle, bireylerin devletle ve bireylerin bireylerle olan hukuku, egemenlik ve özgürlükler ödünleşmesi ise, en üst statüde “anayasa” metinlerinde va’z edilir. Yer yer kazuistik yer yer soyut, yer yer yazılı ve yazısız olmak üzere dünya üzerinde var olan ülkelerin kendilerine özgü anayasaları bulunmaktadır.

Devletler tarihsel süreç içinde genellikle anayasalarını olaganüstü dönemlerde yaparlar. Olağan dönemlerde yapılan anayasalar nadirattan olsa da ideale en yakın anayasalardır.

2005 yıllarından bu yana hazırlıkları yoğun olarak süren ve 2010 yılında hız kazanan yeni anayasa çalışmaları, tek partili bir iktidar avantajıyla 2013 yılı erimli olarak tamamlanması düşünülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti her ne kadar TBMM çatısı altında dijital ortamda bir portal oluştursa da, böylesi resmi ortamda çok özgür bir tartışma ortamının varolabilmesi pek olası değildir.

Sivil ortamın özgürlükçü yapısı ve cesareti altında Türkiye Cumhuriyeti için “soyut“, “yumuşak“, “organik” ve “yapma” bir anayasanın ortaya çıkması en büyük idealimizdir. Bu idealimiz, teknik anlamda en fazla 100 maddede hülasa edilebilen bir metindir.

Online Bilgi İletişim Ağı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin böylesi olağan bir süreçte ideale en yaknı bir anyasa metninin ortaya çıkabilmesi için kendi kendine harekete geçerek böylesi bir süreci dijital ortamda tartışma ve dokuman paylaşımına yönelik bir portal oluşturmaya karar vermiştir. www.2013anayasasi.com adresinden hizmet yürütmekte olan portal aynı zamanda Anayasa Hazırlık Platformu'nun resmî sitesidir.

Vizyonumuz, en az yüz yıl erimli toplumun tabanına oturan, yapay değil tam olarak organik bir anayasa metnine kavuşma idealidir.

Misyonumuz, bu vizyon kapsamında, Türkiye’deki bütün toplumsal katmanların en olağan katılım ve/veya yansımasıyla Türkiye Cumhuriyeti için hukuksal anlamda optimum ORGANİK BİR BELGENİN oluşturulabilmesine, ortaya çıkarılabilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu bakış açısıyla 2011 yılında ortaya attığımız genel ve özel yaklaşımlarımızla, 2012 yılında da toplumsal katmanların taslaklarının ortaya çıkarılmasıyla 2013 yılı başında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin halkıyla bütünleşik organik bir anayasaya kavuşmasıdır.

Not

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, www.timeturk.com, http://www.bilgievreni.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.org, http://www.gazetecanik.com, http://www.gercekgazete.web.tr, ile, Gazete Canik, Gerçek, vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler:, , , , , ,