Giresun’dan Trabzon’a kadar, nüfus tabelası da olmasa  ilçelerin sınırlarını görebilmek pek mümkün değil. Jeolojik olarak Karadeniz’de dağlar denize paralel olduğundan şehirde metrekareye düşen insan sayısı artmaktadır. Bu da şehirleşmeyi denize paralel dar bir çizgide geliştirmesine sebep olmaktadır. Bu durum bizim Fatsa ve Ünye arasında da giderek belirgin olarak görülmektedir.

1950’li yıllarda Fatsa ve Ünyenin nüfusları 6 binler civarındaymış. Fatsamız Etbalık’a kadar, Ünye ilçemiz ise Lahna deresine kadar uzanmaktaymış büyüklerimizin rivayetine göre. Bu arada 11 köy bulunmaktaymış. Şimdi, Fatsa ve Ünye arasındaki şehirleşmede bu köyler hamurlaşıp şehir merkezinin bir uzantısı haline gelmiştir. Yaklaşık 10 yıl içinde bu ara zaten tamamen birleşecektir.

Yetenekli ve zeki başkanımız Sn. M. ÇAMAŞ sınırlarımızı hayli genişletti. Ünye’den Fatsa’ya gelirken Fatsa 14 Km.  yazıyor. dört kilometre sonra 55 Bin’lik nüfusu ve nüfuzuyla karşınıza Fatsa çıkıyor. Özellikle Kamu kurumlarının yerleşimi açısından Ünye de Fatsa’ya doğru yönelmektedir. Özellikle son on yıl içinde, Ünye’nin batısı (Samsun istikameti) turistik açılımlı olarak kullanılmaya başlansa da.

Dikkatlerinizi çekmiş olabilir. Her iki ilçemiz de adeta birbiriyle kucaklaşmak istemektedir. Gelin aradaki bu coğrafi ve mimari aşka ve muhabbete  engel olmayalım, yol verelim, destek verelim. Her iki şehir arasında (kavaklar mevkiinde) CANİK adı ile bir vilayet kuralım. Bu aşk ve muhabbeti yeni çağdaş bir mimari ile yerleştirelim. Bu araya da büyük bir anıt bayrak direği dikelim. Bu bayrak direği de Türkiye’nin en büyük dünyanın sayılı bayrak direklerinden olsun. Turistler yanına gelsin fotoğraf çektirsin, vilayetin amblemi de bu anıt olsun. Bu anıt etrafında da yerel işleri yapan insan heykelcikleri olsun.  Fatsa Ünye kavgası Fatsa Ünye aşkı olarak orta bir yerde perçinleşsin. Bu yöndeki bütün girişim ve faaliyetlere benden tam destek.

Zaten her iki ilçe birbiriyle kız alışverişinde bulunuyor, kan bağı ve sıhri hısımlıklarımız var. İlçeler arasındaki aşk, gençlerimiz aracılığıyla maddi aşka dönüşüyor. Her iki ilçe halkı sadece birleşmekle kalmıyor, aynı zamanda kaynaşıyor, yapışıyor.

Radikal Fatsalılar ve Ünyeliler açısından bu oluşum bir değişiklik meydana getirmeyecek. Hali hazırdaki ilçelerimiz, Canik vilayetinin merkez alt ilçeleri olarak varlığını devam ettirecektir.

Fatsa’nın dinamik nüfusu özel sektörü, Ünye’nin dinamik nüfusu ve klasikleşmiş kurumsallaşmış kamu gücü ve devlet desteği bir araya getirilerek güçlü bir Canik Vilayeti kurabiliriz. Bize sadece fantezi üretmek düşer, bu fantezinin gerçekleştirilmesi ise etkili ve yetkili makamlar ile biraz da biz Fatsa Ünye halkının bilinçli ve etkili taleplerine bağlıdır. Şunu unutmamak gerekir ki, çoğu güzellikler hayal, fantazi ve ütopyalarla başlamıştır. Neden olmasın ki!?