Bilimsel-Arastirmanin-Kavramsal-Temeli-ve-Yayin-Uygulamalari