Enflasyon canavarı günde 70 kilo et yer. Sonra da et vereni yer. Bu gün itibarıyla memura, işçiye, çiftçiye endeskli enflasyon artış oranları yıllık % 20 civarındadır. Buna karşın, vitrinlere ve/veya  pazara endeksli reel enflasyon artış oranı ise, ortalama % 70’ler civarındadır.

Bugünden itibaren Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve Toptan eşya fiyatları endeksi(TEFE) olarak hesaplananenflasyon oranları, memura endeksli enflasyon oranı (MEFE)  ve pazara endesli enflasyon oranları (PAFE) olarak resmileştirilmelidir. Bu resmileştirme işini de, ancak işçi/memur sendikaları yapacaktır.

Soygun, iyi olmayan “kötü” insanların, diğer insanların rızaları alınmaksızın onların maddi ve manevi varlıklarını haksız yere alıkoyma, ele geçirme suçudur. Bu suç özel kişilerce işlenebileceği gibi tüzel kişilerce de işlenebilmektedir. Devlet de, bir tüzel kişilik olarak  bu suçu memurlar, işçiler ve çiftçiler üzerinde işlemektedir.  Devleti sadece “güçlüler” soyarken, memuru, işçiyi ve çiftçiyi, hem güçlüler, hem güçsüzler hem de devlet soymaktadır.

Göbeğinden maaşla, boğazından kravatla, ruhundan sicille devletine bağlanan devlet memuru, ayın son günlerini özellikle ayın son 29 gününü geçirememektedir.

Aylığını bekleyen memur, ayın ilk günlerinde maaşı hemen bitmiş, büyük ihtimalle yetmemiş ve bir sonraki maaş gününü koyunlar gibi meeee! leyerek bekler. Ayın ortalarına doğru zavallı iyice kızar ve muuuuuu! diye bağırır. Ay sonlarına doğru artık durum dayanılmaz boyutlara varmıştır ve her an ısırmaya hazır olarak rrrrrrrr! diye bağırır. Bir ayda meeemuuurrr, maaşının verdiği keyifle üç hayvanın sesini birden çıkarmış olur.

Devletin çalışanlara verdiği maaş artışı, son yıllarda dolar bazlı olarak hesaplanırsa enflasyon canavarının kan varlığı bulunmuş olur.

Enflasyon canavarının kan varlığının araştırılması aslında “eşyanın varlığına aykırı” bir olaydır. Çünkü hiçbir sistem kendi sonunun gelmesine rıza göstermez. Enflasyon canavarı devlet denilen mekanizmanın veya metabolizmanın evrim geçirmiş çirkinleşmiş, azmanlaşmış çocuğudur. Bu açıdan devlet kendi çocuğunu ortadan kaldırmaz. Olsa olsa,  ıslah eder. Bunu da memura işçiye çiftçiye endesli enflasyon oranlarıyla yapar. Gariban insanlar da bunlara inanır. Nasıl olsa bu millet aynalı sazan balığı ya. Yutar.

İktisat Bilgisi: Enflasyon, devletin zavallı insanlar üzerinden çaktırmadan ve bağırta bağırta aldığı iç borçlanmadan başka bir şey değildir. Ancak bu iç borçlanma, hiçbir zaman ödenmemiştir ve ödenmeyecektir.

Haftaya “Aynalı sazan balığının psikolojik ve sosyolojik yapı içindeki anatomisi veya işlevleri …

Etiketler:,