Dün Arap Ülkelerinin Haritasını Çizenler Bugünün....

Dünün Arap Ülkelerinin Haritasını Çizenlerin İzdüşümleri, Bugünün Ortadoğu ve Afrika’daki SÖZDE İhtilalcilerin Oyuncubaşısı değil mi?

Mısır’daki ihtilal veya zalim yönetime karşı kıyama kalkan milyonların zaferleri kutlanırken, daha önceki başka bir yazımda bilvesile bunların küresel SATRANÇ oyununun bilmem kaçıncı hamlesi olduğunu belirtmiştim. Çok geçmedi, bu gün benzeri durum LİBYA’ya da yansıdı. Peki bu bir özgürlük ve demokrasi salgınıysa (umarız ve DİLERİZ Kİ öyle olsun) aynı salgının [Birleşik Devletlerin kadim Arabistan Krallığı’nı gözden çıkarabilmesinin olasılığı açısından] Suudî Arabistan’a da sirayet edeceğini düşünebiliyor musunuz?

1950 ve sonrası Enver SEDAT, Cemal ABDUNNASIR, Menahem BEGİN, Nixon, Dr. Kissinger, Jimmy CARTER gibi, aktörlerin bu günkü iz düşümleri, 1978 li yıllardaki Camp David Anlaşması gibi gizli oturumlarla temellerini attıkları sosyo-ekonomik yapının bu günkü versiyonunu oluşturmaktadırlar. Ancak, Birleşik Devletleri temsil eden aktörler, siyasal olarak aynı tür bir yönetimin versiyonları iken, bu günkü kurgulanmış ihtilallerin aktörleri, sözde demokrasinin kahramanlığına hazırlanmakta.

Ortadoğu ve Orta Asya’da Anglo-Amerikan Yol Haritası:

 Aslında bu yol haritasını temel fay hattı olarak 11 Eylül saldırısına kadar geri götürebiliriz. Süreç, Birleşik Devletlerin göbeğine yap(TIR)ılan 11 Eylül saldırısı ardından Afganistan’a müdahale ve Irak Saldırısı ile başlamış, bu kanlı konvansiyonel kabus, evrimleşerek Lübnan, Tunus, Mısır ve Libya’ya kadar yaygınlaşmıştır.

Bu süreç, BOP un yol haritası olan Ortadoğu’nun balkanlaştırılması operasyonudur. Ana planı dizin halinde linear olarak düşünürsek, Arz-ı Mev’ud un icrası için gerekli alt plan olan BOP ve BOP un bir alt aşaması da Ortadoğu’nun kukla demokratik yönetimler adı altında balkanlaştırılması operasyonudur. Bu operasyonda süreç öncelikle bütün devlet benzeri oluşumların tamamını (sözde) demokratik yönetimlere kavuşturarak, (Türkiye gibi) parayla satın alınabilecek siyasal yığın destekleriyle elinde tutma ve böylece dünyada İsrailoğulları ve Birleşik Devletlere karşı birikmiş (patlamaya hazır gibi görülen) enerjinin izale edilmesi bu vesile ile, Ortadoğu ve Afrika toprakları üzerinde yeni yönetimlerle yeni “biat” veya “konvansiyon” anlaşmalarının oluşturulmasıdır. Bir yandan da 2050 yılının en büyük sorunu olan su kaynaklarına karşın stratejik önem taşıyan yerlerin biat tazelemek suretiyle elde tutulmasının sağlanmasıdır.

Konvansiyonel İhtilal Virüsü:

Bir taraftan, Ortadoğu ve Afrika’daki konvansiyonel ihtilal ve/veya “kıyım/kıyam” virüsünün dünyadaki genşileyeceği azami çapı merak ederken bir taraftan da düne kadar organik metabolizmalar (flora ve fauna / bitki ve hayvanlar) üzerindeki (sözde) virüs salgınlarının bu gün boyut genişleterek kurumsal / örgütsel yapıları da etkisine almasının şaşkınlığı içindeyiz.

Her halükarda gerek organik virüslerin gerekse siyasal virüslerin ardındaki küresel ekonomik beklenti sahiplerinin oyunlarının karşısında ürkmemek elde değil. Ekonomik oyuncubaşıların oyunlarının büyüklüğü ve derinliği karşısında Türk Coğrafyasında yaşayan halkların ve bu halkın seçtiği yöneticilerin gafilliği ve aymazlığı ise bir başka kahredici olgulardır.

Sadece şu hüsnü kuruntumu satırlara dökmek istiyorum. Bütün dünyayı saran böylesi büyük ve derin küresel ekonomik güçlerin ellerinde tuttuğu oyun sürecini bir üstten görebilen, hatta bu oyunun bütün hamlelerini bilip te gerektiğinde düğmeye basıp süreci HAYRA tahavvül ettirecek bir gücün varlığını hissetmek istiyorum.

Daha önceki yazılarımın birinde de belirttiğim gibi, oyun kurucuların başındaki oyuncubaşıların gölgelerini takip eden ve en hassas bir zamanda duruma (oyuna) müdahale edebilecek HAK’kın temsilcisi bir gücün varlığının hayalini kuruyorum. Konvansiyonel İhtilal virüslerinin ardından, sahici Misak-ı Milli sınırlarına kavuşacağımız bir coğrafya üzerinde, bu hüsn-ü kuruntunun gerçek olması temennisiyle.

Yazı Sözlüğü:

Konvansiyonel: Kıtalar arası, küresel

İzale: Ortadan kaldırma, açma, çözme

Tahavvül: Fiziksel ve/veya kimyasal olarak dönüşme

Flora/Fauna: Bitki ve hayvan türleri

Kıyam: Direnme, ayağa kalkma, direnç gösterme, örgütlü toplumsal protesto

Not:

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz

Etiketler:, , , , , , , ,