Sindirme, gütme ve zulmetme amacını taşıyan sistemin devasa çarkları arasında bu devasa çarkı iflas ettirebilecek potansiyel gücü üstüne alarak etkili birliktelikler halen oluşturulamamaktadır. Üç beş kişinin ağzına bir tutam suspus komisyonu çalınarak uyutma ninnileri kesintisiz olarak başarı ile sürdürülmektedir.

Devlet veya Devleşmiş kurumlar tarafından son mutluluk kırıntılarını titreyerek terennüm eden insancıklarımızın bağrından, bu son mutlulukları da adeta sökercesine çekilmek istenirken hala bu insanlardan bir tın bile çıkmadığını görmenin burukluğunu yaşamaktayız.

Dev bütçelerin içindeki mikronomik ücret veya maaşları ile geçinmeye çalışan insanlar halk ekmek kuyruklarında sıra beklerken, mutlu azınlık, sınırsız gelirleriyle alış veriş tapınaklarında al kullan at pop kültürünün dominant rolünü ezici çoğunluğun gözlerinin içine bakarak oymamaktadır.

Ne gariptir ki, bu mutlu azınlığın TELEVOLE ve benzeri programlar aracılığıyla televizyonlardan ezici çoğunluğun gözlerinin içine bakması ise zavallı kalabalık tarafından yansıtma, transa geçme amacıyla kullanılmaktadır. Yani ezici çoğunluk mutlu azınlığı TV lerdeki televole programlarından izleyerek yaşayamadıkları bu sözde cazip alemin seyriyle avunmaktadırlar. Tıpkı yıllar önce bir Kemal Sunal’ın camdan vitrindeki dönere ekmek bandırması gibi.

Bu yığınsal kitle;
Ulaşım araçlarına (ganimet bulmuş gibi) biner,
Mitingde (zalimin yalancı cazibesine kapılıp) şakşaklar,
Evde (bitkisel, hayvansal ve medyasal yolla) otlar ve uyur,
Felaket görünce – kaza, sel, yangın vb.- (trene bakar gibi) seyreder,
Bir yardım ve çözüm sorulduğunda veba görmüş gibi kaçar……..

Kalabalık milletimizin kendilerinin ve çocuklarının hayatlarına sorgulama ve (nesin?, varlığının gereği ne?, sana lutfedilen ömrü müddetince dünyaya ne değerler katabildin? soru işaretlerini artırarak anlam katmaya başladığı günleri sabırsızlıka bekliyoruz.
MUTLU YARINLAR DİLEĞİYLE, ESEN KALIN.
Not: Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar http://www.yazarport.com, http://www.gunesgazetesi.net http://www.bilgiagi.net http://www.bilgievreni.com , ile, Halkın Sesi ve Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır.

Etiketler: