Geçen yazımızda öncelikli ve önemli olarak çekirdek kadronun kurulması ve bütün  olarak kurumun yapı ve örgüt olarak yönetim ve işleyiş olarak fotoğrafının çekilmesinden söz etmiştik. Ayrıca başkanlarımızın görevlerinin ve yetkilerinin tam olarak ne olduğunu halihazırdaki yasa ve yasalara bakarak iyice öğrenmelerinin gereğinden bahsetmiştik.

Yeni seçilen başkanlarımızın  eylem planlarına kaldığımız yerden devam edecek olursak:

7. Planlamanın Tutarlılığına İlişkin eylemler:

– Acil eylem planını zaten çıkarmış olmalısınız. Bu planlara göre orta vadeli planları, acil eylem planlarıyla ve merkezi yönetimin acil ve orta vadeli planları ve 5 yıllık kalkınma planlarını da göz ardı etmeden oluşturmak gerekmektedir. Bu çerçevede belediye planlarının il özel idarelerinin planlarıyla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

– Şu asla unutulmamalıdır ki yerel yönetimler yasasında, İstanbul ve İzmit hariç, kamusal hizmet deyince kent içinde (mücavir alan içi) belediyeler, mücavir alan dışı ise il özel idareleri temel kurumlardır.

8. Örgütlemeye ilişkin eylemler

– Belediye meclislerindeki muhalefet blokajı bu dönem fazla görülmeyecektir. Zira bu dönem, meclislerdeki çoğulcu/pluralist yapı daha da önem kazanacak, özellikle de aynı oy yüzdesine yakın siyasal partiler belediye meclislerinde daha etkin bir muhalefet sergileyeceklerdir. Yerel halkın bilinçlenmesi ile başkana verilen oylar belediye meclislerine birebir olarak yansımadığından başkanların meclis üye destekleri bireysel olarak aldıkları oylara göre ciddi anlamda farklımaşmalar göstermektedir.

– Güçlü meclis desteği olmayan başkanlar, partisine ait olmayan meclis üyelerini encümen üyesi olarak görevlendirme konusunda yüksünmemelidir. 2005 yılındaki değişiklikler, başkanlara, birim müdürünü veya daire amirini encümene çağırma yetkisi vermiştir. Bu da başkanlar açısından hayli avantajlı bir durumdur.

– Başkanlarımız personel konusunda şimdiden dikkatli olmalıdır. Belediyelerde fazla personel istihdamı belediyeyi mali yönden ve iş akışı yönünden baştan bitirmektedir. Yeni personel almaktan ziyade var olan personeli ektin ve verimli olarak kullanmak en makul olanıdır. Başkanlarımızın hızınıza ve vizyonunuza uymayan personel varsa eğer, işin başında bunun icabına bakmak gerekmektedir. Hizmet sözleşmeleri yöntemiyle iş ihalesi yapıp taşeron firma personeli kullanmak ise, başta kurnazca ve oportünistçe olsa bile bu orta dönemde belediyelere fazlaca ağırlık oluşturacaktır. Bu konuda başkanlar yönettikleri kurumun başarısı açısından hassas davranmalıdır.

9. Yönetime İlişkin eylemler

– Bilinmelidir ki Encümen belediyelerimizin yönetim kuruludur. Encümenin çalışmaları aksatılmadan yapılmalı, iş formalite imzaya bırakılmamalıdır. Toplantılar düzenli olarak yapılmalıdır. Burada söyleyeceğimiz imkanınız ölçüsünde encümen toplantılarını mesai dışında yapmaya çalışın. Aksi takdirde hizmet bekleyen ve gelecekte size oy vermesi muhtemel vatandaşlarınız sizi hep toplantıda bulacağından üzülecektir. Bu durum sandığa yansıyacağından seçim zamanı gelince sizi de üzecektir.

– Yapılan eylemlerde ve icraatlarda cesur olmalısınız. Şunu unutmayınız ki belediye başkanlığı mazeret üretme yeri değil hizmet üretme yeridir. İnisiyatif kullanmaktan kaçınmayınız. Başkanlığını yaptığınız kurum özellikle de son 2005 kanun değişiklikleriyle size bu imkanı vermektedir.

– Rutin ve ayrıntılı işlerle sakın ola ki uğraşmayın. Medeniyet ayrıntılardadır. Ancak bu ayrıntılarla çekirdek kadronuzda güvendiğiniz bir yardımcınız ilgilensin.

– Her şeyi bilmeniz gerekmeyebilir. Önemli olan bilgisine inandığınız kişileri etrafınızda toplayabilmeniz ve onlara danışabilmenizdir. Öncelikle bölgenizde yaşayan, vizyonunuzla örtüşecek bakış açılarına sahip kişileri bulup onlardan azami ölçüde faydalanmaya çalışmalısınız.

– Masanızın üzerinde imzalanacak evrak biriktirme alışkanlığından işin başında uzak durun. Başta böyle başlarsanız bu şekilde devam eder. Ve zaman sonra seçim faturası elinize verilir.

– Zamanınızı iyi kullanın. Unutmayın ki “zamanla her şey telafi edilebilir ancak zaman hiç bir şeyle telafi edilemez”.

– Gereksiz yazışmaları mevzuatı ihmal etmeden kaldırın. Bu konuda bendeniz sizlere yardımcı olabilirim. Bu şekilde çok mesafe alabilirsiniz.

– Teknolojiyi gözünüzde büyütmeyiniz. Artık teknolojinin kullanımı kolaylaştı, fiyatları da ucuzladı. Bir başkan olarak siz de kullanmalısınız.

– Medyayı (yazılı ve görsel basın) asla ihmal etmeyiniz. Ayda bir düzenli basın toplantısı yapmalısınız.

– Zararlı alışkanlıklarınızdan şiddetle ve acilen kurtulun. Bu sizin sonunuz olabilir.

– Bürokrasiyi amaç değil araç olarak görün. Örgütünüzü dikey değil yatay olarak yapılandırınız. Bu konuda da sizlere yardımcı olabiliriz.

10. Denetime İlişkin eylemler

– Sisteminizi çekirdek kadronuz haricinde güven unsuruna dayalı olarak kurmayın. Denetim olarak öz denetim ve siyasal denetim her şeyden öndedir.

– Hukuksal denetim öz denetim ve iç denetimden sonra gelmektedir. İşlerinizi hukuksal denetime taşırmamaya çalışın.

Sevgi korkudan daha öndedir. Gülümsemek surat asmaktan daha kolaydır. (Asık surat için 56, tebessüm için sadece 25 kas hareket etmektedir) Yüz ifadeniz sevilmeniz için çok önemlidir. Kendinizle ve çevrenizle barışık olun. Bölgesine, belediye halkına çok iyi hizmet edip te seçimi kaybeden hayli belediye başkanları olmuştur. Bunun en temel nedenlerinden birisi, başkanların halka iyi davranmamaları, halkı terslemesi, ciddiye almamasıdır.

Sağlık ve esenlik dileklerimle..

Not:Bu yazı, www.bilgiagi.net, www.timeturk.comwww.bilgievreni.com, www.haberanaliz.net www.siyasalforum.net, www.gunesgazetesi.net, www.kamudanhaber.com www.gercekgazete.web.tr,  ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Marmara Bölge, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler:, , , , ,